Lloguer - Renting

Disposem d'una flota de carretilles de lloguer per períodes a curt, mig i llarg termini, tant en contrapesades elèctriques i diesel com en maquinaria de interior. 

Donem assessorament professional alhora d'escollir la maquina i el tipus de lloguer segons l'aplicació i les necessitats de cada client. 

 Els lloguers inclouen:  

  • El manteniment preventiu (revisions) de les maquines segons les hores de treball i les especificacions del fabricant.
  • El manteniment correctiu,és a dir totes les averies que es produeixin per la utilitat de la maquina durant el període del contracte, excepte el mal ús d’aquesta.
  • Transport de la maquina de lloguer, tant en l’entrega com la recollida a les instal·lacions del client. 
  • Les assegurances corresponents segons el ús, aplicació o necessitat del client.

Principals Avantatges del lloguer:

  • Des de un punt de vista operatiu, l’empresa te la possibilitat de gaudir de la maquina, en qualsevol moment, sense realitzar una inversió considerable, o que pugui afectar a la tresoreria de l’empresa.
  • A nivell contable financer, la maquinaria llogada no queda reflexa en el balanç de la companyia, permet una major planificació de les disponibilitats i necessitats de tresoreria i finalment no afecta el fons de maniobra.
  • A nivell fiscal el lloguer és una despesa 100% deduïble fiscalment i evita qualsevol controvèrsia sobre l’amortització de la maquina ja que no són propietat del client.